Vrije tarieven bij de tandarts en orthodontist

Het experiment 'Vrije tarieven mondzorg' is per 31 december 2012 beëindigd.

Per 1 januari 2013 zijn de tarieven per verrichting in de mondzorg voor iedere zorgverlener wederom hetzelfde.
De tarieven zijn vastgesteld door de NZa, Nederlandse Zorgautoriteit.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de volgende websites:

www.knmt.nl
www.allesoverhetgebit.nl